Kvalitets- og fødevaresikkerhedspolitik for Kiranto Foods A/S

Kiranto Foods kvalitets- og fødevaresikkerhedspolitik omfatter virksomhedsområder i hele håndteringen af vores varer. Fra udvælgelse af leverandører til levering hos kunden. Herunder intern produktion og håndtering. Kvaliteten er først tilfredsstillende for os, når kunderne har forarbejdet vores produkter og er helt tilfredse med vores varer.

Kiranto Foods producerer kvalitet

Så enkelt kan vores Kvalitets- og fødevaresikkerhedspolitik beskrives. Kvalitet forbindes overalt med vores navn, med vores varer og med vores rådgivning.

Vores kunder bestemmer kvaliteten

Med kvalitet forstår vi vore kunders fulde tilfredshed. Og kun når vi hele tiden inddrager kundernes ønsker i vores udvikling opnår vi den kvalitet, som kunderne forventer af os.

Her er vi meget bevidste, om det store ansvar vi har over for vores kunder. Derfor er det vores højeste prioritet at fremstille sikre levnedsmidler og at overholde gældende lovgivning på området.

Tilfredse kunder er en afgørende konkurrencefordel og sikrer vores virksomheds fremtid.

Kvalitet gennem fødevaresikkerhed

I produktionen af fødevarer er fødevaresikkerhed et meget vigtigt aspekt af kvaliteten.

Derfor arbejder vi på alle niveauer, fra indkøb over produktion og salg, med udførelsen af omfattende, forebyggende programmer baseret på HACCP-principperne. Disse programmer inkluderer alle lovmæssige krav.

Kvaliteten er afhængig af hver enkelt medarbejder

Ledelsen anerkender vigtigheden af fødevaresikkerhed gennem hele leveringskæden, specielt ved alle de funktioner, som Kiranto Foods håndtere – indkøb, oplagring, håndtering, forarbejdning og distribution.

Alle bidrager på hvert sit område til fødevaresikkerheden og kvaliteten. Fødevaresikkerhed og kvalitet kommer fra alle arbejdsområder, ikke kun i produktionen men også i administrationen og distributionen. Kun gennem vedvarende udvikling kan fødevaresikkerhed og kvaliteten forbedres. Vi alle, hvert på vores område, arbejder sammen om konstant at opretholde og forbedre fødevaresikkerheden og kvaliteten.

Kvalitet hele vejen rundt

Indhold og målsætning i vores kvalitetsstyringssystem er den planlagte forsikring af vores produkter. En målrettet inddragelse af alle områder i kvalitetsstyringssystemet sikrer fremstillingen af kvalitetsprodukter. Kvalitet begynder allerede ved en omhyggelig udvælgelse af vores leverandører og af råvarer af høj sikkerhed og kvalitet.

Kvaliteten er først tilfredsstillende for os, når kunden har forarbejdet vores produkter og er helt tilfreds med både vores varer og vores indsats.

Kvaliteten kan vises frem

Ud over den løbende udvikling af vores programmer om fødevaresikkerhed er det også vigtigt for os med en åben kommunikation om emnet i forhold til vores kunder - vi søger en åben dialog. Vi byder vore kunder velkommen hos os.

Mål for Kiranto Foods fødevaresikkerhed og kvalitet

At levere varer til vores kunder, som lever op til vores interne kvalitets og fødevaresikkerhedskrav

Løbende at udbygge og forbedre vores ledelsessystem for fødevaresikkerhed

Løbende udfører identifikation af mulige risikoer, og fastsætte kritiske kontrolpunkter og med rettidig omhu indfører effektive kontroller og overvågninger.

Ansætte kompetente folk i vores organisation og give dem den fornødne uddannelse, træning, instruktioner og udstyr til at udføre deres arbejde på en hygiejnisk og professionel måde.

Løbende at forbedrer vores faciliteter og processer til et højere niveau af fødevaresikkerhed.

Denne Kvalitets- og fødevaresikkerhedspolitik er godkendt af ledelsen hos Kiranto Foods. Den vil blive overvåget og hvis nødvendigt opdateret på vores hjemmeside. 

Kiranto Foods A/S​

CVR: 24056414

Ring til os på

Telefon: +45 44 95 47 42

Skriv til os på

E-mail: kf@kiranto.dk

beskyttelse af oplysninger